دریافت کدفعالسازی نرم افزارها

/دریافت کدفعالسازی نرم افزارها
دریافت کدفعالسازی نرم افزارها۱۳۹۷-۱-۲۰ ۰۵:۴۶:۳۸ +۰۴:۳۰

راهنمای دریافت کدفعالسازی

با تشکر از حمایت و خرید شما؛

برای دریافت کدفعالسازی نرم افزارهای ما، «ثبت کلیه اطلاعات الزامی» می باشد.

توجه داشته باشید؛ برای دریافت کدفعالسازی اطلاعات ایمیل و شماره فاکتور شما «باید دقیقاً با اطلاعات فاکتور دریافتی برابر باشد.» در غیر اینصورت سیستم کدفعالسازی را به شما ارایه نخواهد کرد.

با تشکر

مدیریت سایت راهنمای دلفی