بهترین روش پرداخت قبض تلفن ثابت

بهترین روش پرداخت  قبض تلفن ثابت
ایتنا - ​​​​​​​بهترین روش برای پرداخت قبوض تلفن ثابت، تماس با سامانه تلفنی ۲۰۰۰، وب‌سایت شرکت مخابرات ایران یا کد دستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع است.
منبع خبر : itna.ir