منوی File در محیط برنامه نویسی دلفی

منوی File در محیط برنامه نویسی دلفی در این پست منوی فایل را توضیح خواهم داد تا بتوانید اولین پروژه را ایجاد و ذخیره کرده تا در ادامه پست های بعدی محیط های IDE را به صورت کامل توضیح داده تا با تمامی اجزای محیط IDE به وصرت کلی آشنا شوید نرم افزار دلفی را …
منبع خبر : wikidelphi.com