نصب دلفی Offline Installer RAD Studio

نصب و راه اندازی دلفی برنامه دلفی نسخه تجاری نرم افزار است که در مجموعه Embarcadero RAD Studio موجود است برای دانلود Embarcadero RAD Studio میتوانید از وب سایت های معتبر ایرانی این مجموعه را دانلود و اقدام به نصب کنید
منبع خبر : wikidelphi.com