کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید
ایتنا - به فرزندان خود بیاموزید از گشودن پیام‌هایی که از افراد ناشناس با عناوین جذاب و عکس‌های خاص دریافت  می کنند اجتناب کنند زیرا ممکن است سبب انتشار بدافزار در سیستم کاربران و فرزندانشان شود.
منبع خبر : itna.ir