دولت ترامپ؛ یک حبه قند در فنجان چای داغ

دولت ترامپ؛ یک حبه قند در فنجان چای داغ
جان بولتون گفت: دولت ترامپ مانند یک حبه قند در یک فنجان چای داغ در حال حل شدن است.
منبع خبر : iribnews.ir