تنها خرس قطبی قزاقستان تلف شد

تنها خرس قطبی قزاقستان تلف شد
مقامات باغ وحش آلماتی پایتخت قزاقستان اعلام کردند همه نوع درمان درباره این خرس اعمال شد، اما به علت پیری قابل درمان نبود.
منبع خبر : iribnews.ir