کشف دستگاه تولید ارز قاچاق

کشف دستگاه تولید ارز قاچاق
هزار دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق در میمه کشف و ضبط شد.
منبع خبر : iribnews.ir