پروژه متره با نقشه

/پروژه متره با نقشه
  • پروژه متره برآورد ساختمان مسکونی ۳ طبقه، با زیر بنای ۵۵۰ متر مربعپروژه متره برآورد ساختمان مسکونی ۳ طبقه، با زیر بنای ۵۵۰ متر مربع
    محاسبات کاملمتره برآوردیک ساختمان مسکونی ۳ طبقه، با زیر بنای کل۵۵۰متر مربع
    مساحت طبقات ساختمان عبارتند از :
    زیر زمین ( ۱۲۰ متر مربع ) پارکینگ ( ۵۳ متر مربع ) طبقه همکف ( ۶۰ + ۱۲۰ متر مربع ) طبقه اول ( ۱۲۵ متر مربع ) طبقه دوم ( ۱۲۵ متر مربع )این پروژه شامل تمامی محاسبات مربوط به :ریز مترهبرآورد خلاصه مترهبرآورد کلیمی باشد. کلیه محاسبات در قالب فایلWordقابل ویرایش، و نقشه های معماری و سازه ای در قالب فایلاتوکد (dwg)قابل ویرایش می باشند.توجه :در این پروژه، محاسبات دیگری نظیر : ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه ، ضریب منطقه ، ضریب طبقات و ضریب بالاسری نیز محاسبه گردیده است