این کامپوننت برای تبدیل تقویم میلادی به هجری شمسی می باشد.…

 

این کامپوننت برای تبدیل تقویم میلادی به هجری شمسی می باشد. با استفاده از این کامپوننت برنامه نویسان دلفی می توانند در نرم افزار های خود از تقویم شمسی نیز استفاده نمایند