کامپوننت مخصوص کار با تلفن و مودم برای دلفی ۷

 

این ابزار، مجموعه ای کامپوننت برای برنامه نویسی در زمینه تلفن – فکس – صدا و انتقال فایل با مودم در زبان دلفی می باشد