این کامپوننت به شما اجازه اضافه کردن قابلیت های قدرتمند…

این کامپوننت به شما اجازه اضافه کردن قابلیت های قدرتمند پست الکترونیکی را به نرم افزارهای خود جهت استفاده با سرعت و به آسانی را می دهد.

امکانات عبارتند از:

کنترل کامل بر ادغام را می دهد.

به کاربران اجازه می دهد برای ادغام آسان ایمیلها

قابلیت اتصال به هر بانک اطلاعاتی

پشتیبانی بومی برای ورد ۹۵ ورد ۹۷، ورد ۲۰۰۰، ورد XP، ورد ۲۰۰۳، برای Word Perfect 7، برای Word Perfect 8 و WordPerfect 2000

به همراه راهنمای کامل جهت استفاده از آن